OKInformujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies »

ul. F.M. Lanciego 14/2, 02-792 Warszawa
sekretariat: 22 894 74 78 , fax: 22 894 74 76
email: biuro@pgi-waw.pl


Warning: include(menu-pionowe.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualki/176060/top.php on line 129

Warning: include(menu-pionowe.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualki/176060/top.php on line 129

Warning: include(): Failed opening 'menu-pionowe.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/virtualki/176060/top.php on line 129

Polska Grupa Inżynieryjna

Okresowe Kontrole Obiektów Budowlanych

Polska Grupa Inżynieryjna

prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego (KOB) - pomoc

Polska Grupa Inżynieryjna

innowacyjność i kreatywność

Polska Grupa Inżynieryjna

zadowolenie naszego Zleceniodawcy jest naszym celem

Polska Grupa Inżynieryjna

Instrukcje i szkolenia z zakresu BHP

Przeglądy okresowe budynków

Przypominamy Państwu o obowiązku przeprowadzania co roku przeglądów stanu technicznego, w jakim znajduje się budynek i prowadzenia książki obiektu budowlanego.
Obowiązek ten wynika z Prawa Budowlanego i spoczywa na właścicielu lub osobie zarządzającej obiektem. Co do najemcy, jeśli nawet jego odpowiedzialność za dzierżawiony budynek jest ograniczona, w przypadku kontroli urzędu państwowego, gdy stwierdzono jakąś nieprawidłowość, może on zostać ukarany mandatem.

Najemca natomiast powinien posiadać wiedzę dotyczącą rzeczywistego stanu technicznego, w jakim znajduje się dzierżawiony przez niego obiekt.
Do obowiązkowej dokumentacji zalicza się również Książka Obiektu Budowlanego (KOB). Muszą się w niej znajdować zapiski dotyczące wszystkich, corocznie przeprowadzanych, kontroli, przeglądów oraz remontów. Należy w niej umieścić ponadto opis techniczny budynku, jego plan sytuacyjny, dokumenty administracyjne, a także cały spis dokumentacji technicznej.

Książka obiektu budowlanego weryfikowana jest przez:

 • Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • Inspektora Inspekcji Sanitarnej,
 • Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Inspektora Ochrony Środowiska,
 • Kontrolera Państwowej Straży Pożarnej,
 • Kontrolera Urzędu Skarbowego,
 • Ubezpieczyciela (w przypadku wyceny obiektu lub przed wypłatą odszkodowania).

Polska Grupa Inżynieryjna oferuje Państwu pomoc i współpracę w zakresie przeprowadzania odbywających się każdego roku przeglądów okresowych i kontroli budynków, które do Państwa należą. Naszych klientów wspieramy również w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego.

W przypadku, kiedy samodzielnie prowadzicie Państwo Książkę Obiektu Budowlanego, nasza firma po wykonaniu odpowiednich przeglądów, przekaże skompletowane protokoły razem z całą dokumentacją zdjęciową. Jeśli chodzi o wycenę, dokonujemy jej na podstawie wielkości powierzchni obiektu oraz stopnia, w jakim jest on skomplikowany.

W nawiązaniu do zmian Ustawy Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), które nakładają na właścicieli lub zarządców budynków obowiązku posiadania Książki Obiektu Budowlanego, Polska Grupa Inżynieryjna proponuje Państwu przeprowadzanie okresowych i obowiązkowych kontroli obiektów. Rejestrujemy ponadto ich stan techniczny w Książce Obiektu Budowlanego.

Pragniemy przypomnieć, że wyłącznie osoby posiadające szczególne uprawnienia (często są to rzeczoznawcy w danej dziedzinie) i odpowiednie doświadczenie, mają prawo przeprowadzać badania stanu technicznego obiektów.

Nasza wykwalifikowana kadra pracownicza posiada:

 1. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 2. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych,
 3. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 4. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 5. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

 

Przegląd budowlany - Zakres okresowych prac

Zakres naszych prac obejmuje:
Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli konstrukcyjnej tj.:

 • badanie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
  i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • sprawdzenie stanu konstrukcji,
 • badanie stanu elewacji,
 • przegląd budowlany pomieszczeń obiektu.

Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj.:

 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych,
 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji ścieków,
 • oględziny innych urządzeń służących ochronie środowiska (w tym instalacji wod-kan., c.o. i in.).

Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych tj.:

 • badanie drożności przewodów kominowych (wentylacja grawitacyjna),
 • ustalenie stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych)
 • oględziny innych typów wentylacji.

Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli instalacji gazowych tj.:

 • ustalenie stanu technicznego instalacji gazowej i jej szczelności,
 • oględziny pomieszczeń przeznaczonych na kotłownie,
 • badanie innych urządzeń służących do przetwarzania, przesyłania lub magazynowania paliw gazowych.

Książka Obiektu Budowlanego:

 • wypisanie Książki,
 • inwentaryzacja posiadanej przez Państwa dokumentacji budowlanej,
 • przekazanie informacji o sposobie prowadzenia K.O.B..

W trakcie Okresowej Pięcioletniej Kontroli wykonujemy dodatkowo przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego konstrukcji obiektu tj.:

 • sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego,
 • oględziny otoczenia obiektu.

Przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych tj.:

 • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,
 • ustalenie stanu technicznego osprzętu,
 • oględziny zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
 • badanie oporności izolacji przewodów,
 • badanie uziemień instalacji i aparatów.

DODATKOWO WYKONUJEMY


 • Plomby monitorujące
 • Instrukcje p.poż.
 • Kontrole sprzętu gaśniczego
 • Instrukcje I szkolenia z zakresu BHP

 

 

Podstawa prawna przeglądów budowlanych - kliknij aby ściągnąć PDF

 

 

Przegląd budynku

Dlaczego przeglądy okresowe budynków są ważne?

Po pierwsze przeglądy budynków wykonuje się, by zapewnić mieszkańcom osiedli, lokatorom mieszkań oraz użytkownikom korzystającym z obiektów użyteczności publicznej komfortowe warunki użytkowania i najwyższy stopień bezpieczeństwa. Po drugie jest to kwestia regulowana prawem budowlanym, wymagając od właścicieli lub zarządców obiektów, by przeprowadzali niezbędne przeglądy okresowe budynków. W przeciwnym razie możemy się spodziewać wysokich kar (grzywna i/lub ograniczenie lub pozbawienie wolności) z tytułu zaniedbania lub niedopilnowania takich kontroli.

Kto odpowiada za przegląd budynku?

Podkreślmy raz jeszcze, jak ważna dla bezpieczeństwa nas wszystkich jest systematycznie wykonywana kontrola stanu technicznego budynku. Wszelkie nieprawidłowości, nienaprawione usterki czy innego rodzaju niezgodność z przepisami prawa budowlanego może skutkować narażeniem życia lub nawet jego utratą. Skutkiem nieuniknionym natomiast będą surowe kary. Odpowiedzialność za przeglądy okresowe budynków spoczywa nie tylko na właścicielu, ale i zarządcy danego obiektu. Prawem zaś każdego lokatora jest natomiast egzekwowanie obowiązku kontroli właściciela bądź zarządcy, by taki przegląd budynku został wykonany. Nikt z nas nie chce przecież narażać się na niepotrzebne ryzyko wybuchu instalacji gazowej, awarii instalacji elektrycznej ani też zawalenia się ściany czy sufitu.

Co składa się na kompleksową usługę i sprawia, że przeglądy budynków zostaną przeprowadzane prawidłowo?

 • coroczna okresowa kontrola konstrukcyjna (badanie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, sprawdzenie stanu konstrukcji, badanie stanu elewacji, przegląd budowlany pomieszczeń obiektu)
 • coroczna okresowa kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych, badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji ścieków, oględziny innych urządzeń służących ochronie środowiska: instalacji wod-kan., c.o. i in.)
 • coroczna okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych (badanie drożności przewodów kominowych, ustalenie stanu technicznego przewodów kominowych, oględziny innych typów wentylacji)
 • coroczna okresowa kontrola instalacji gazowej (ustalenie stanu technicznego instalacji gazowej i jej szczelności, oględziny pomieszczeń przeznaczonych na kotłownie, badanie innych urządzeń służących do przetwarzania, przesyłania lub magazynowania paliw gazowych )
 • prowadzenie KOB (wypisanie Książki, inwentaryzacja posiadanej przez Państwa dokumentacji budowlanej, przekazanie informacji o sposobie prowadzenia KOB)

Dodatkowo zapewniamy okresową pięcioletnią kontrolę stanu technicznego konstrukcji obiektu i również okresową pięcioletnią kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej.

Jeśli przeglądy techniczne budynków, to tylko z PGI. Dlaczego?

Ponieważ jesteśmy firmą ceniącą sobie nade wszystko bezpieczeństwo i zgodność usług z przepisami prawa budowlanego. Na nasz zespół składa się doświadczona, posiadająca odpowiednie uprawnienia kadra pracowników. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, dlatego wszystkie przeglądy budynków traktujemy jak nowe wyzwania, z pasją i zaangażowaniem oraz co bardzo istotne rzetelnie i profesjonalnie.